Обща информация.
Общини в Софийска област.Карта на областта
Землища в областта
Землища с прекратена поддръжка
на КВС от ОСЗ

Боровец

Етрополе

Сигнали за корупция
0800 20 200

signali_korupcia@mzh.government.bg

 

 

 

 

Областна Дирекция
"Земеделие" - Софийска област

НОВО: За актуална информация посетете НОВАТА СТРАНИЦА НА ОД "З" Софйска област.

 

 

Информация за новите телефони за връзка с администрацията на ОД"З" и Общинските служби по земеделие в Софийска област можете да намерите на са следния адрес: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Sofiaoblast/bg/Contacts.aspx

 

 

 

 

Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие"

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

Министерство на земеделието и храните

Програма за развитие на селските райони

Държавен фонд земеделие

Национална служба за съвети в земеделието

Национална служба по зърното и фуражите

Европейска комисия

Структурни фондове на ЕС

Европейският съюз в България

Национална селска мрежа

Селскостопанска академия

 

sysadmin [at] enterto [dot] net